[RB:Rozblog_Js]
لوگو وب سایت

وبسایت تفریحی لاو تو فان

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم
آمپولا رو دادم به پرستاره
میگه آمپول بزنم؟
پَ نه پَ توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!

ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب


ماشینم بنزین تموم کرد وسط جاده, واستادم دم جاده یکی ۲ لیتر بنزین از ماشینش بهم بده که فقط خودمو برسونم به یه پمپ بنزینی, یکی زد بقل گفت آقا بنزین برای ماشینت می خوای؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ می خوام باهاش خودمو آتیش بزنم

ادامه مطلب

 

برای دیدن تمامی عکس ها به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب

امروز بیرون بودم هر جا می رفتم همه بهم نگاه می کردن،

 

با خودم گفتم امروز تو اوج خوشگلی هستم،

 

 


اومدم خونه تو آیینه دیدم گلِ سر بچه خواهرم رو موهامه ! 

 

بقیه ادامه مطلب

ادامه مطلب

الان داشتم توو خیابون میرفتم یهو یه پراید که رانندش دختر بود

زد روو ترمز یهو زد کنار

telegram.me/khandesaz

وایسادم گفتم خانم مشکلی پیش اومده

گفت ن یادم رفت دنده چند هستم میخوام از دنده یک شروع کنممهر شدهخنده


telegram.me/khandesaz