کد رنگ های اچ تی ام ال

 

با حرکت ماوس بر روی هر قسمت می توانید کد رنگ مورد نظر خود را دریافت کرده و بصورت #XXXXXX استفاده کنید . 

همچنین میتوانید کد رنگ مورد نظر را وارد کرده و ببینید چه رنگی است !