[RB:Rozblog_Js]
لوگو وب سایت

وبسایت تفریحی لاو تو فان

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

 

من دلم گرم تو بود

تو سرت گرم دلم

سرد خواهد شد روزهایت بی آغوش من

بر تن کن دروغ هایی را که بافتی 

ادامه مطلب

 زحمت دارد ...!

آدم بودن را می گویم
 
این را می شود از مترسک ها آموخت
 
آنها تمام عمر می ایستند ، تا آدم حسابشان کنند
 
بقیه ادامه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلب
ادامه مطلب

 گفتی : تو دلم اول و آخر خودتی

از هر چه دارم بهتر خودتی
 
خندیدم و زیر لب مکرر گفتم :
 
شاهزاده قصه های من “خر خودتی” ! :)
 
بقیه ادامــــــــــــــــــــــــه
مطلب
ادامه مطلب

من آرمین نیستم که بگم:

اگه دیگه نداری روم هیچ میلی

اگه منو نمیخوای نداره عیبی

من میگم:

اگه دیگه نداری روم هیچ میلی

اگه منو نمیخوای بدرک هرررررررری

 

بقیه ادامه مطلـــــــــــــــــــب...

 
ادامه مطلب
بـــه بَـــعـــضـــیــــا بـــاس گــُـفــــت:

آره مَــــــــــــــــــــــــــن اَخــــــــلــــــــــاقـَــــــــم 

سَـــــــــــــــــگـــــــــــــــــــــه/اَمــــــــــــــــاااااااااااااااااااا واســــــــــــــــــــه 

اونــــــــــــیــــــــــکـــــــــه "پــِــدَر سَـــــــــــــــگــــــــــــــه... 
 
 
 
بقیــــــــه ادامـــــــــــــــــه مطــــــــلبــــــ ...
ادامه مطلب